Tymczasowe zasady korzystania ze zbiorów w okresie pandemii Covid-19