Partnerstwo Collegium Masoviense z otoczeniem społeczno-gospodarczym