Dokument

  • Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad regulujących tryb dostosowania zajęć do formy zdalnej w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2