Dokument

  • Realizacja Procedury 1.1.4C dotyczącej: Sprawozdania z ankietyzacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia zdalnego synchronicznego