Ocena placówki podstawowej opieki zdrowotnej dla potrzeb kształcenia praktycznego studentów